🔵اگر شما و اقازادتون اجازه میدادین استقلال هم ...

🔵اگر شما و اقازادتون اجازه میدادین استقلال هم ...
esteghlalpage

🔵اگر شما و اقازادتون اجازه میدادین استقلال هم خوب عمل میکرد، کافی بود فقط استقلال رو عمدا تضعیف نکنید!!


🆔
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 25

🔵اگر شما و اقازادتون اجازه میدادین استقلال هم خوب عمل میکرد، کافی بود فقط استقلال رو عمدا تضعیف نکنید!! 🆔