🔵در حالیکه باشگاه استقلال، دیروز اعلام کرده ب ...

🔵در حالیکه باشگاه استقلال، دیروز اعلام کرده ب ...
esteghlalpage

🔵در حالیکه باشگاه استقلال، دیروز اعلام کرده بود تمرین امروز استقلال باز است اما دقایقی پیش حراست زمین صنایع دفاع رسانه ها را راه نداد تا خبرنگاران و عکاسان محل تمرین را به نشانه اعتراض ترک کنند!

🆔
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 23

🔵در حالیکه باشگاه استقلال، دیروز اعلام کرده بود تمرین امروز استقلال باز است اما دقایقی پیش حراست زمین صنایع دفاع رسانه ها را راه نداد تا خبرنگاران و عکاسان محل تمرین را به نشانه اعتراض ترک کنند! 🆔