🔵گلر اول مقابل سپاهان حسینی است 🔹گزینه اول شف ...

🔵گلر اول مقابل سپاهان حسینی است 🔹گزینه اول شف ...
esteghlalpage

🔵گلر اول مقابل سپاهان حسینی است

🔹گزینه اول شفر برای دروازه تیمش در بازی مقابل سپاهان، حسین حسینی خواهد بود و گلر آبی‎ها می تواند دومین بازی فصلش را جمعه این هفته تجربه کند.

🆔
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 19

🔵گلر اول مقابل سپاهان حسینی است 🔹گزینه اول شفر برای دروازه تیمش در بازی مقابل سپاهان، حسین حسینی خواهد بود و گلر آبی‎ها می تواند دومین بازی فصلش را جمعه این هفته تجربه کند. 🆔