برانکو گفته اگر کسی هم بخواد به داوری معترض ب ...

برانکو گفته اگر کسی هم بخواد به داوری معترض ب ...
esteghlalpage

برانکو گفته اگر کسی هم بخواد به داوری معترض باشه ما هستیم نه السد :)

🆔برانکو در کنفرانس قبل از بازی گفته من از داوری مسابقات آسیایی گلایه دارم
مثل اینکه یادش رفته با مردود شدن دو گل سالم السد و الوصل از دور مقدماتی صعود کرده و بعدش با یک پنالتی مشکوک و تکرار اون پنالتی برابر الجزیره و عدم اخراج بازیکنش در بازی با الدوحیل به مرحله نیمه نهایی راه یافته و در دور رفت مرحله نیمه نهایی هم داور پنالتی السد رو نگرفته که اینجور طلبکارانه از داوری حرف میزنه!!

🆔
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 29

برانکو گفته اگر کسی هم بخواد به داوری معترض باشه ما هستیم نه السد :) 🆔 برانکو در کنفرانس قبل از بازی گفته من از داوری مسابقات آسیایی گلایه دارم مثل اینکه یادش رفته با مردود شدن دو گل سالم السد و الوصل از دور مقدماتی صعود کرده و بعدش با یک پنالتی مشکوک و تکرار اون پنالتی برابر الجزیره و عدم اخراج بازیکنش در بازی با الدوحیل به مرحله نیمه نهایی راه یافته و در دور رفت مرحله نیمه نهایی هم داور پنالتی السد رو نگرفته که اینجور طلبکارانه از داوری حرف میزنه!! 🆔