#آمار با دو گلی که استقلال به سایپا زد شمار گ ...

#آمار با دو گلی که استقلال به سایپا زد شمار گ ...
esteghlalpage

آمار

با دو گلی که استقلال به سایپا زد شمار گلهای زده خود در لیگ برتر به این تیم تهرانی را به عدد ۴۹ رساند

استقلال در لیگ برتر بیش از هر تیمی به سایپا گل زده است

🆔
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 27

آمار با دو گلی که استقلال به سایپا زد شمار گلهای زده خود در لیگ برتر به این تیم تهرانی را به عدد ۴۹ رساند استقلال در لیگ برتر بیش از هر تیمی به سایپا گل زده است 🆔