🔵‏ولی درستش این بود امروز رو بابت حمایت از من ...

esteghlalpage

🔵‏ولی درستش این بود امروز رو بابت حمایت از منافع ملی تعطیل میکردن؛ بلاخره سوگلی حکومت بازی داره و همه باید در صحنه حضور داشته باشیم


🆔
تاریخ : 1397/08/30

🔵‏ولی درستش این بود امروز رو بابت حمایت از منافع ملی تعطیل میکردن؛ بلاخره سوگلی حکومت بازی داره و همه باید در صحنه حضور داشته باشیم 🆔