🔵⚪️مدافع سابق استقلال با آبی‌ها تسویه کرد مگو ...

esteghlalpage

🔵⚪️مدافع سابق استقلال با آبی‌ها تسویه کرد

مگویان که در زمان سرمربیگری منصوریان از تیم کنار گذاشته شده بود در نهایت با شکایت از استقلالی ها تمامی مطالبات خود را از آبی پوشان دریافت کرد و مدیران باشگاه با پرداخت مطالبات این بازیکن پرونده او را برای همیشه مختومه کردند.

🆔
تاریخ : 1397/08/30

🔵⚪️مدافع سابق استقلال با آبی‌ها تسویه کرد مگویان که در زمان سرمربیگری منصوریان از تیم کنار گذاشته شده بود در نهایت با شکایت از استقلالی ها تمامی مطالبات خود را از آبی پوشان دریافت کرد و مدیران باشگاه با پرداخت مطالبات این بازیکن پرونده او را برای همیشه مختومه کردند. 🆔